hotlinevv Hotline đặt vé hotrotrutuyen Hỗ trợ đại lý
0909 483 947 0909 066 894

BamBoo Airways


1.Bamboo Economy
   
 
Economy Saver Max
 
 
 
Economy Saver
 
 
Economy Smart
 
 
Economy Flex
 
Hành lý xách tay
 
             7kg
              
               7kg
 
           7kg
          
           7kg
 
Hành lý ký gửi
 
          Trả phí
            
             20kg
 
           20kg
 
         20kg
 
Suất ăn
        
            Đã bao gồm
 
 
 
Thay đổi chuyến bay/ hành trình (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
Không áp dụng
 
 
270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch (nếu có)
 
 
270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch (nếu có)
 
 
Miễn phí + chênh lệch (nếu có) / Tết Nguyên Đán: 270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có) 
 
 
Thay đổi chuyến bay/ hành trình (Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành)
 
 
 
 
 
Không áp dụng
 
 
 
 
Không áp dụng
 
 
550,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch (nếu có)
 
Miễn phí + chênh lệch (nếu có) / Tết Nguyên Đán: 270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có) 
 
Đổi tên (Trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
 
Không áp dụng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
Hoàn vé (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng)
 
Không áp dụng
 
Không áp dụng
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
 
Hoàn vé (Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành)
 
 
Không áp dụng
 
 
Không áp dụng
 
Trả phí 550.000vnđ/ người / chặn
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng; Tết Nguyên Đán: Trả phí 550,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có) 
 
Trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi)
 
  
75% Gía vé người lớn  
 
Em bé (dưới 2 tuổi) 
  
100.000vnđ/chặn  
 
Chọn ghế ngồi
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Miễn phí
 
Phòng chờ thương gia
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Quầy thủ tục ưu tiên
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Trả phí
 
Hệ số cộng điểm Bamboo Club
 
Không áp dụng
 
0.25
 
0.5
 
1.00
 
2. Bamboo Premium
   
             Premium Smart
 
               Premium Flex
 
Hành lý xách tay
 
                        7kg
                  
                          7kg
 
Hành lý ký gửi
 
                        30kg
 
                           30kg
 
Suất ăn
 
     Đã bao gồm 
 
Thay đổi chuyến bay/ hành trình
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng)
 
 
270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có)
 
 
Miễn phí + chênh lệch
(nếu có)
 
Thay đổi chuyến bay/ hành trình
(Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành)
 
 
 
270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có)
 
Miễn phí + chênh lệch (nếu có) / Tết Nguyên Đán: 270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có) 
 
Đổi tên
(Trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
Hoàn vé
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
Hoàn vé
(Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành)
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng; 
Tết Nguyên Đán: Trả phí 550,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng; 
Tết Nguyên Đán: Trả phí 550,000 VNĐ/ người/ chặng
 
Trẻ em
(từ 2 đến dưới 12 tuổi)
 
75% Gía vé người lớn 
Em bé
(dưới 2 tuổi) 
 
100.000vnđ/ chặn 
 
Chọn ghế ngồi
 
                    Trả phí
 
                       Miễn phí
 
Phòng chờ thương gia
 
                    Trả phí
 
                       Miễn phí
 
Quầy thủ tục ưu tiên
 
                     Miễn phí
   
                         Trả phí

3.Bamboo Buisiness
   
            Bussiness Smart
 
              Bussiness Flex
 
Hành lý xách tay
 
                   2x7kg
 
                 2x7kg
 
Hành lý ký gửi
 
                   40kg
 
40kg
 
Suất ăn
 
Đã bao gồm
 
Thay đổi chuyến bay/ hành trình
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
Miễn phí + chênh lệch
(nếu có)
 
 
Miễn phí + chênh lệch
(nếu có)
 
Thay đổi chuyến bay/ hành trình
(Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành)
 
 
 
270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch
(nếu có)
 
 
Miễn phí + chênh lệch (nếu có) /
Tết Nguyên Đán: 270,000 VNĐ/ người/ chặng + chênh lệch (nếu có)
 
Đổi tên
(Trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
Hoàn vé
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng)
 
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng
 
Hoàn vé
(Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành)
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng; 
Tết Nguyên Đán: Trả phí 550,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trả phí 350,000 VNĐ/ người/ chặng; 
Tết Nguyên Đán: Trả phí 550,000 VNĐ/ người/ chặng
 
 
Trẻ em
(từ 2 đến dưới 12 tuổi)
 
75% Gía vé người lớn 
 
 
Em bé
(dưới 2 tuổi) 
 
 
100.000vnđ/ chặng
  
Chọn ghế ngồi  
                    Miễn phí
 
                       Miễn phí
Phòng chờ thương gia   
                    Miễn phí
    
                       Miễn phí
Quầy thủ tục ưu tiên  
                    Miễn phí
 
                       Miễn phí
 
Bảng giá mua thêm hành lý ký gửi:
Gói hành lý
(kg)
Mua tại Việt Nam (vnđ)
5kg 70.000
10kg 120.000
15kg 155.000
20kg 180.000
25kg 230.000
30kg 330.000
35kg 380.000
40kg 430.000
 
Quy định cho phụ nữ mang thai
Thời gian mang thai Chấp thuận bay Quy định cụ thể
Dưới 28 tuần Được Sổ khám thai định kì,phiếu siêu âm có xác định tuần tuổi của thai và kí giấy miễn trừ trách nhiệm ở sân bay
28 - 32 tuần Được Sổ khám thai định kì,giấy xác nhận của bác sỹ(không quá 7 ngày so với ngày khởi hành) đủ sức khỏe để bay,trong đó nêu rõ tình trạng mẹ và bé bình thường,không hạn chế di chuyển,ghi rõ tuần tuổi của thai,ngày dự sinh và kí giấy miễn trừ trách nhiệm đối ở sân bay
Từ 32 tuần trở lên         - Hãng từ chối vận chuyển
7 ngày trước/sau khi sinh         - Hãng từ chối vận chuyển
 
Lưu ý:phụ nữ trên 27 tuần hãng có quyền yêu cầu hành khách cung cấp bằng chứng xác định số tuần thai. Và ký giấy thỏa thuận trách nhiệm của hãng.Cũng như xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ,và còn thời hạn trong vòng 7 ngày.
 
Giấy tờ cần thiết đối với phụ nữ khi đi máy bay
 • Đối với chuyến bay nội địa: Giấy xác nhận số tuần có thai.Giấy xác nhận hành khách có đủ sức khỏe để thực hiện chuyến bay.Đối với phụ nữ mang thai dưới 28 tuần tuổi.Khi làm thủ tục check in ngoài những giấy tờ cần thiết.Cần cung cấp thêm: sổ khám thai,phiếu siêu âm…để chứng minh tuần tuổi của thai nhi. Đối với khách mang thai từ 28- 32 tuần.Khi làm thủ tục check in cần cung cấp thêm sổ hoặc giấy khám thai.Giấy khám sức khỏe phải đảm bảo không quá 7 ngày kể từ ngày khởi hành chuyến bay .và ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm với sân bay.
 • Đối với chuyến bay quốc tế: Đem theo bộ hồ sơ bằng tiếng anh.Có xác nhận của văn phòng công chứng có tư cách pháp nhân để thực hiện các thủ tập cần thiết.Hành khách cần mang theo đầy đủ giấy tờ và hồ sơ sức khỏe khi đi máy bay.Tại một số quốc gia có yêu cầu riêng dành cho phụ nữ mang thai. Hành khách vui lòng kiểm tra quy định nhập cảnh của nước mà bạn định đến trước khi khởi hành.
Hành khách Tuần tuổi thai (T)/ Điều kiện chấp nhận vận chuyển
  < 28 tuần  Từ 28 tuần đến 32 tuần Từ 32 tuần đến 36 tuần Trên 36 tuần
Hành khách mang đơn thai · Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường.
( Hành khách cần cầm theo: Sổ khám thai định kỳ hoặc phiếu siêu âm có xác định tuần tuổi của thai )
· Hành khách phải ký Giấy thỏa thuận trách nhiệm cho Hãng hàng không
· Hành khách phải xuất trình được mẫu thông tin y tế MEDIF II (có xác nhận của bác sỹ) hoặc Giấy xác nhận của bác sỹ không theo mẫu
· Hành khách phải ký Giấy thỏa thuận trách nhiệm cho Hãng hàng không.
 • Không vận chuyển
Hành khách mang song thai trở lên · Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường.
( Hành khách cần cầm theo: Sổ khám thai định kỳ hoặc phiếu siêu âm có xác định tuần tuổi của thai )
· Hành khách phải ký Giấy thỏa thuận trách nhiệm cho Hãng hàng không
 • Hành khách phải xuất trình được mẫu thông tin y tế MEDIF II (có xác nhận của bác sỹ) hoặc Giấy xác nhận của bác sỹ không theo mẫu
 • Hành khách phải ký Giấy thỏa thuận trách nhiệm cho Hãng hàng không.
 •  Không vận chuyển
 Hành khách có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo/ sức khỏe thai kỳ bất thường
 • Hành khách phải xuất trình được mẫu thông tin y tế MEDIF II (có xác nhận của bác sỹ) hoặc Giấy xác nhận của bác sỹ không theo mẫu
 • Hành khách phải ký Giấy thỏa thuận trách nhiệm cho Hãng hàng không.
 Không vận chuyển

Lưu ý :

Giấy xác nhận của bác sĩ phải có đầy đủ các thông tin sau:
 • Do các bác sĩ chuyên khoa xác nhận
 • Xác định được tuần tuổi của thai
 • Lần khám gần nhất không quá 07 ngày so với ngày bay của chặng bay đầu tiên và không quá 15 ngày cho chặng bay tiếp theo nếu hành khách không phát sinh vấn đề về sức khỏe trong suốt hành trình và đáp ứng trong thời hạn thai < 36 tuần.
 • Xác nhận tình trạng sức khỏe của khách và thai nhi tốt hoặc bình thường đủ sức khỏe thực hiện chuyến bay.
 • Hành khách đi trên chặng bay quốc tế phải mang thêm một bộ hồ sơ tương đương bằng tiếng Anh có xác nhận của phòng công chứng có tư cách pháp nhân.
Giấy xác nhận sức khỏe cần phải được xác nhận từ các cơ sở y tế sau:
 • Tại Việt Nam: Các bệnh viện đa khoa/ chuyên khoa cấp trung ương, tỉnh, thành phố, quận, huyện hoặc tương đương. Các bệnh viện tư nhân và quốc tế, phòng khám đa khoa quốc tế.
Tại nước ngoài: Các cơ sở y tế có tư cách pháp nhân.

Những lưu ý về hành lý
-Dưới đây là những vật phẩm bị cấm hoặc hạn chế vận chuyển trên máy bay Bamboo Airways:
Chất nổ: thuốc súng, lựu đạn, pháo hoa, pháo sáng…
Khí ga và chất dễ cháy.
Chất phóng xạ và chất ăn mòn như thủy ngân, clo, chất oxy hóa, vật liệu phóng xạ…
Vũ khí và vật sắc nhọn: dao, kiếm cổ, phi tiêu, dìu…
Dụng cụ gây thương tích: xà beng, mũi khoan, cuốc, búa, cờ lê, kiềm…
Súng đạn và vật phẩm tương tự.
Vật dụng nguy hiểm khác: pin Lithium, bình cứu hỏa, đá khô (quá 2.5kg), gậy đánh gôn, gậy đánh khúc côn cầu, gậy chơi bi-a..
-Trên chuyến bay nội địa, hành khách không bị giới hạn các loại chất lỏng như: nước uống, các loại mỹ phẩm, sữa rửa mặt, nước hoa và các loại chất lỏng khác không nằm trong danh mục cấm vận chuyển. Trên chuyến bay quốc tế, hành khách chỉ được mang tối đa 1 lít chất lỏng/người và được chia ra trong vật chứa tối đa 100ml.
- Hành khách được phép mang theo các loại thuốc chữa bệnh như thuốc xịt mũi, siro, dầu xoa bóp… nhưng cần có đơn thuốc đi kèm. Trong đơn thuốc phải ghi rõ thông tin (họ tên, địa chỉ…) của bác sĩ hoặc người kê đơn, cũng như thông tin về họ tên, địa chỉ của người sử dụng thuốc và thông tin này phải trùng với họ tên trên vé máy bay của hành khách.
- Hành khách được phép mang theo sữa và thức ăn dành cho trẻ sơ sinh, nhưng phải có trẻ sơ sinh đi cùng.
- Hành khách cần hạn chế mang lên máy bay các thực phẩm là chất lỏng có mùi như nước mắm, nước tương, xì dầu, nước canh, súp, dầu ăn, mắm tôm… Nếu mang theo, hành khách cần được sự đồng ý của nhân viên an ninh và cần tuân thủ quy cách đóng gói, đảm bảo không bị tràn, đổ hay bay mùi khó chịu.
Hành khách được mang rượu lên máy bay nội địa nhưng phải đáp ứng những yêu cầu sau:
Rượu và đồ uống có cồn nồng độ dưới 24%: Hành khách được mang tối đa 5 lít và không bị giới hạn vật chứa.
Rượu và đồ uống có cồn nồng độ 24 – 70%: Hành khách được mang tối đa 5 lít nhưng phải được chứa trong chai của nhà sản xuất.
Rượu nồng độ trên 70% bị cấm mang lên máy bay.
Các giấy tờ để làm thủ tục:
Chuyến bay Nội địa:
1. Đối với hành khách từ 14 tuổi trở lên (ADL passengers)
– Hành khách Việt Nam:
• Hộ chiếu hoặc giấy thông hành;
• Giấy chứng minh nhân dân;
• Thẻ Căn cước công dân;
• Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang;
• Thẻ đại biểu Quốc hội;
• Thẻ đảng viên
• Thẻ nhà báo;
• Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;
• Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay;
• Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;
• Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam;
• Trong trường hợp mất giấy tờ cần di chuyển gấp, quý khách có thể sử dụng Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận; Giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Các giấy xác nhận, chứng nhận trên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận, chứng nhận
– Hành khách mang quốc tịch nước ngoài
-        Hộ chiếu nước ngoài
-        Giấy thông hành
-        Thị thực rời
-        Thẻ thường trú, thẻ tạm trú do Việt Nam cấp
• Trong trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ, cơ quan công an địa phương nơi mất xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.
2. Đối với hành khách là trẻ em (CHD) và em bé (INF)
• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu còn hạn.
• Giấy chứng sinh (đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh);
• Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận)
• Các giấy tờ nêu trên phải đảm bảo các điều kiện là bản chính hoặc bản sao công chứng, còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.
Chuyến bay Quốc tế:
– Hành khách đi từ Việt Nam:
• Hộ chiếu: Hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế phải có hộ chiếu. Thông thường, hộ chiếu của hành khách phải còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng sau ngày nhập cảnh một quốc gia. (Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ).
Thị thực: Khi hành khách nhập cảnh đến các quốc gia trên thế giới phải có thị thực của các quốc gia đó. Hành khách vui lòng kiểm tra điều kiện nhập cảnh của các quốc gia bằng cách tra cứu thông tin trên internet hoặc liên hệ với các đại sứ, lãnh sứ quán tại nước có liên quan về các điều kiện nhập cảnh này.
– Hành khách đi đến Việt Nam:
Trong trường hợp hành khách không phải là người Việt Nam, hành khách sẽ cần phải chuẩn bị thị thực để có thể nhập cảnh vào Việt Nam, hoặc đối với một số quốc gia nằm trong danh sách Miễn thị thực (Miễn thị thực là việc một quốc gia cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh và lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải làm các thủ tục cũng như đóng các khoản lệ phí liên quan đến việc xuất nhập cảnh) , hành khách có thể tận hưởng chuyến đi đến Việt Nam trong vòng 14 ngày và chỉ cần xuất trình vé khứ hồi trong thời hạn nhập cảnh. 
Thời gian làm thủ tục check-in:
Thời gian đóng,mở của các hình thức làm thủ tục
Hình thức làm thủ tục Thời gian mở chuyến bay Thời gian đóng chuyến so với giờ khởi hànhdự kiến
Nội địa Quốc tế
Tại quầy Kiosk Trong vòng 24h - 60 phút - 60 phút
Qua thiết bị di động Trong vòng 24h - 60 phút - 60 phút
Trực tuyến Trong vòng 24h - 60 phút - 60 phút
 
 
Thời gian đóng quầy,mở quầy và đóng cửa khởi hành tại sân bay
  Thời gian so với giờ khởi hành
Nội địa Quốc tế
Thời gian mở quầy 2h trước giờ khởi hành dự kiến 3h trước giờ khởi hành dự kiến
Thời gian đóng quầy hạng phổ thông - 40 phút -50 phút
Thời giang đóng quầy hạng thương gia,khách thẻ First của Bamboo Club - 35 phút - 45 phút
Thời gian đóng chuyến bay - 30 phút - 40 phút
Thời gian chấp nhận khách bổ sung Trong vòng 10phút trước khi đóng chuyến bay Trong vòng 10phút trước khi đóng chuyến bay
Thời gian đóng cửa khởi hành - 15 phút - 15 phút
 
Bamboo Airways áp dụng chức năng làm thủ tục trực tuyến (check in online) cho các chuyến bay Nội địa  xuất phát từ sân bay:
 1.  Nội Bài (HAN)
 2. Đà Nẵng (DAD)
 3.  Tân Sơn Nhất (SGN)
 4.  Nha Trang (CXR)
 Quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến 01 giờ trước giờ khởi hành.
HƯỚNG DẪN CHECK IN ONLINE
Bước 1: Truy cập trang chủ Bamboo Airways, chọn Check in trực tuyến” .
Bước 2: Quý khách nhập mã đặt chỗ hoặc Số vé điện tử và đầy đủ Tên đệm và tên + Họ của một trong số những hành khách tham gia chuyến bay .
Bước 3: Tại trang Dữ liệu đặt chỗ, lựa chọn Tên hành khách và lựa chọn chuyến bay để làm thủ tục rồi nhấn “Tiếp tục”.
Bước 4: Màn hình hiển thị quy định ICI về Hành khách và hàng hóa, Quý khách vui lòng đọc kỹ thông tin sau đó “Đồng ý” và “Tiếp tục”.
Bước 5: Tại trang Tiện ích, quý khách có thể lựa chọn các dịch vụ đặt thêm như lựa chọn chỗ ngồi yêu thích cho chuyến bay và tiến hành thanh toán. Nếu không, vui lòng nhấn “Tiếp tục” .
Bước 6: Khi quý khách hoàn tất thủ tục, hệ thống sẽ hiển thị thông báo check-in thành công. Tại đây, quý khách có thể lựa chọn in thẻ lên máy bay cho mình hoặc người đi cùng và gửi qua email (thư điện tử) .
Bước 7: Màn hình hiển thị thông báo Thẻ lên máy bay đã được gửi, quý khách truy cập email để kiểm tra. Khi nhận được thẻ lên máy bay (Boarding pass), quý khách in hoặc lưu trữ trên điện thoại.
Bước 8: Khi tới sân bay, Quý khách mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân theo đúng quy định. Nếu có hành lý kí gửi, quý khách cần đến quầy thủ tục để kí gửi hành lý của mình.
Nếu không mang theo hành lý kí gửi, hành khách đã làm thủ tục trực tuyến không phải qua quầy check-in để làm thủ tục mà có thể đi thẳng tới cửa an ninh. Tại đây, nhân viên an ninh sẽ kiểm tra thông tin trên thẻ Boarding pass của quý khách. Sau khi hoàn tất, quý khách đến cửa ra máy bay.
Vui lòng có măt tại cửa khởi hành 30 phút trước giờ bay hoặc chậm nhất trước 15 phút so với giờ bay (giờ khởi hành được in trên vé).
Lưu ý: Bamboo Airways không áp dụng Check-in online với những trường hợp sau:
 • Hành khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt (trừ dịch vụ suất ăn đặc biệt);
 • Hành hành bị từ chối chuyên chở/ bị trục xuất;
 • Hành khách đi cùng trẻ nhỏ dưới 02 tuổi hoặc hành khách đang mang thai;
 • Có hơn 09 hành khách trong cùng 01 mã đặt chỗ;

Chính sách giá vé máy bay ưu đãi áp dụng dành cho Hành khách khuyết tật

Hành khách có quốc tịch Việt Nam là người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng được hưởng mức giá ưu đãi 85% giá vé cơ bản khi mua vé tại các phòng vé chính thức của Bamboo Airways, bao gồm phòng vé trung tâm và phòng vé giờ chót tại sân bay, chi tiết như sau:
 • Thời gian áp dụng: từ ngày 16/09/2020;
 • Hành trình: Nội địa Việt Nam;
 • Hạng vé áp dụng: Bamboo Economy (Y, W, S, B, H, K, L, M, N, Q)
 • Kênh bán bán áp dụng: Phòng vé trung tâm, phòng vé giờ chót tại sân bay;
 • Chính sách giảm giá: Áp dụng trên giá vé cơ bản.
Đối tượng áp dụng Mức giảm giá Giấy tờ kèm theo
Hành khách Việt Nam là người khuyết tật nặng/ đặc biệt Em bé (dưới 2 tuổi) 15% Giấy xác nhận khuyết tật được chủ tịch UBND xã/ phường/quận/ huyện/thành phố, cấp theo quy định tại thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BGĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
Trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi)
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)
 

Hành khách khiếm thị/ khiếm thính

Bamboo Airways chấp thuận vận chuyển hành khách khiếm thị / khiếm thính với điều kiện:
• Hành khách có thể tự đi lại hoặc đi cùng với 01 hành khách khác từ 18 tuổi trở lên.
Bamboo Airways không chấp thuận hành khách khiếm thị đi cùng với em bé (INF).
Vì lý do an toàn, Bamboo Airways chỉ chấp nhận vận chuyển tối đa số khách khiếm thị trên một chuyến bay không vượt quá số lượng cửa thoát hiểm của tàu bay đó.
• Hành khách khiếm thính có thể tự đi lại hoặc đi cùng với 01 hành khách khác từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không chấp thuận hành khách khiếm thính đi cùng với em bé (INF). Vì lý do an toàn, Bamboo Airways chỉ chấp nhận vận chuyển tối đa số khách khiếm thính trên một chuyến bay không vượt quá số lượng cửa thoát hiểm của tàu bay đó.

Dịch vụ dành cho hành khách sử dụng xe lăn (WCH)

Bamboo Airways sẽ bố trí nhân viên và kết hợp sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng như xe lăn, xe nâng, các thiết bị đặc biệt khác để phục vụ hành khách đi lại trong nhà ga, lên/xuống máy bay và trong khoang hành khách máy bay.
Để đặt dịch vụ sử dụng xe lăn, hành khách vui lòng đặt dịch vụ trước 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến. Bamboo Airways chấp nhận nhận vận chuyển tổng lượng hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn (WCHR/WCHS) là 08 khách/chuyến bay
Mã code dịch vụ Đặc điểm Lượng khách tối đa/ 1 chuyến bay Hành khách đi kèm
Hành khách cần hỗ trợ xe lăn trên sân đỗ – WCHR – Hành khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống tàu bay và trong khoang hành khách của tàu bay 08 hành khách x
Hành khách cần hỗ trợ xe lăn lên xuống tàu bay – WCHS – Hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay. 02 hành khách
Hành khách cần hỗ trợ xe lăn trên tàu bay – WCHC – Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay và di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay. Hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí. Bamboo Airways chưa cung cấp dịch vụ hành khách cần hỗ trợ xe lăn trên tàu bay (WCHC). Trong trường hợp hành khách không yêu cầu xe lăn hỗ trợ di chuyển trên máy bay: phục vụ như khách cần hỗ trợ xe lăn lên xuống tàu bay (WCHS)
Khi lên xuống tàu bay, với điều kiện không có trang thiết bị chuyên dụng, nhân viên Bamboo Airways sẽ phối hợp với người đi cùng của Hành khách (nếu có) để dìu, đỡ hành khách lên, xuống máy bay. Các sân bay được cung cấp dịch vụ xe thang:
  Sân bay phục vụ xe thang
Khả năng cung ứng xe thang HAN SGN DAD PQC CXR VCA VCL VII TBB DLI
* Các sân bay còn lại không có khả năng cung ứng xe thang
Để đảm bảo an toàn bay và sức khỏe của Hành khách khi thực hiện chuyến bay, những khách hàng thuộc diện phải xác nhận Sức khỏe cần đăng ký trước dịch vụ tại Tổng đài 1900 1166 hoặc các Phòng vé của Bamboo Airways trên toàn quốc. Hành khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay là hành khách có ít nhất một trong các dấu hiệu về tình trạng sức khỏe sau đây:
• Những hành khách bị giảm hoặc mất khả năng tự phục vụ do tình trạng thần kinh
• Những hành khách bị thương tật, ốm đau hoặc tình trạng sức khỏe có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hành khách khác trên chuyến bay
• Phụ nữ có thai bao gồm: Khách mang song thai trở lên; Khách có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; Tình trạng sức khỏe của khách có diễn biến xấu hoặc thai nhi được bác sĩ đánh giá là phát triển không bình thường.
• Khách bị bệnh lây nhiễm như: thủy đậu, cúm gà, bệnh lao phổi, bệnh sởi, quai bị…
• Trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường, bị sinh non
• Hành khách mà tình trạng sức khỏe có thể xấu đi do việc vận chuyển bằng đường hàng không như: khách bị bệnh phổi, các bệnh về tai hoặc xoang, xương gãy mới bó bột, mới được phẫu thuật, mới thực hiện thụ tinh nhân tạo, dị ứng trong tình trạng nghiêm trọng…
Hành khách  thuộc diện trên hoàn thành giấy xác nhận sức khỏe được xác nhận từ các cơ sở y tế sau:
Tại Việt Nam: Các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa cấp trung ương, tỉnh, thành phố, huyện, quận hoặc tương đương; các bệnh viện tư nhân và quốc tế; phòng khám đa khoa Quốc tế.
Tại các nước khác: Các cơ sở y tế có tư cách pháp nhân.
Trường hợp hành khách không thực hiện xác nhận sức khỏe trước theo yêu cầu trên, Đại diện tại sân bay tùy vào tình hình thực tế của chuyến bay có thể yêu cầu bác sĩ tại sân bay kiểm tra sức khỏe và xác nhận cho hành khách.
Trường hợp hành khách vừa thuộc đối tượng phải xác nhận sức khỏe vừa cần hỗ trợ xe lăn phải đáp ứng đủ điều kiện chấp nhận vận chuyển của cả 2 đối tượng khách này.
Bamboo Airways sẽ từ chối chuyên chở  hành khách đối với các trường hợp dự đoán chiều hướng bệnh tật của khách sẽ xấu đi trong hành trình bay dự kiến và/hoặc tình trạng bệnh của khách có thể ảnh hưởng đến các khách khác.
Điều kiện và trách nhiệm của người đi kèm
– Điều kện của người đi kèm
+ Từ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày khởi hành của chuyến bay)
+ Đủ sức khỏe hỗ trợ hành khách WCH lên xuống cầu thang và trên máy bay
+ Một người đi kèm chỉ được hộ tống 01 khách WCH
– Trách nhiệm đối với khách đi kèm
+ Đưa hành khách WCH lên xuống cầu thang máy bay
+ Hỗ trợ khách WCH di chuyển trên máy bay
 


 
 
-